Távolítsa el a chip zsírszagát

Háztartási olajsüt k - PDF Free Download

Kábelrekesz Hagyjuk kissé leh lni a f testet, aztán nyomjuk meg az elektromos rész kábelrekeszében lév piros visszaállító gombot. Ha a készülék helyes kezelés mellett látható ok nélkül többször kikapcsol, javításba kell távolítsa el a chip zsírszagát.

A túlf tés védelem visszaállító gombja a kábelrekeszben 3 2 Ez a készülék csak háztartási alkalmazásra szolgál, nem ipari használatra.

Figyelmesen olvassuk át a használati útmutatót és gondosan rizzük meg. Biztonsági tudnivalók A villamos feszültség veszélyei A készüléket csak a típustáblán lév adatoknak megfelel en szabad csatlakoztatni és használni. Csak akkor szabad használni, ha vezetéken és készüléken nem látszik sérülés.

  • Bhks zsírt éget
  • Hangulatok karcsúsító központja Mumbaiban
  • Kockázza meg a hagymát, adja hozzá a darált húshoz, sózzon és keverje össze.

A gyerekeket tartsuk távol a készülékt l. Húzzuk ki a csatlakozót minden használat után, a helyiségb l való távozáskor vagy hiba észlelésekor.

Philip Marlowe visszatérényirtuzolto.hu

A vezetéket tartsuk távol a forró részekt l, ne húzzuk éles tárgyakon át. Javításokat, pl. Sohasem használjuk a készüléket felügyelet nélkül.

távolítsa el a chip zsírszagát

Figyelem: A forró zsiradékkal teli frit zt soha ne vigyük sehova. A kiöml forró zsír súlyos sérülést okozhat. A készülék részei, pl.

távolítsa el a chip zsírszagát

A forró olajba vagy zsírba semmiképp se kerüljön víz! Fröcskölés okozta veszély A fröcskölés vagy a kihabzás megel zésére dolgozzunk vízszegény, jól leszárított anyagokkal, a fagyasztott áruról rázzuk le a jégkristályokat. Az olajba lassan merítsük be. Sütés közben a fedélen kondenzvíz gy lhet össze. A fedelet a következ sütés, vagy ismételt visszarakás el tt feltétlenül töröljük le A munkahely Figyelem: Távolítsa el a chip zsírszagát készüléket soha ne állítsuk valamilyen forró felület pl.

Ízletes, de egészségtelen

A frit zt sima, stabil és h álló alapra állítva használjuk. Ügyeljünk arra, hogy a készülék közelében ne legyen gyúlékony anyag. Az els használatba vétel el tt A készüléket alaposan mossuk le meleg vízzel. Az olaj vagy zsír betöltését megel en a frit zt rendesen meg kell tisztítani: a süt tartályból vegyük ki a kosár fogantyúját és a kosarat A süt tartályt és a kosarat forró vízzel és kevés mosogatószerrel gondosan tisztítsuk meg, öblítsük le és töröljük szárazra.

Mélysütő vagy serpenyő?

Az elektromos részeket ne merítsük vízbe! A fedél bels oldalát csak nedves ruhával töröljük át, és szárítsuk meg. A zsír és az olaj Figyelem: A zsiradéknak magas h mérsékletet kell bírnia. A füstképzési pontja C körül legyen. A sütend árut C körül tesszük be. Alkalmas anyagok: keményített növényi zsírok és olajok. A frit zt soha ne kapcsoljuk be üresen. Az olajt a hideg tartályba kell mágnesek segítik a fogyást. Nem alkalmasak a hidegen sajtolt és nem keményített olajok és zsírok, mint pl.

Uploaded by

Figyelem: soha ne keverjünk össze olajt és zsírt, könnyen kihabzik. A különböz olaj- vagy zsírfajták keverése egymással szintén veszélyes. A töltési szint mutatója a tartályon belül van. A töltési szintnek a MAX. Forrázási veszély! A forró zsiradékkal bánjunk nagyon körültekint en, tartsuk távol a gyerekeket. El készületek a sütéshez Vezessük mindig a f elemet a küls köpeny m anyag lapjának két vezet sínjébe.

A frit z különben nem lesz bekapcsolva a biztonsági kapcsolóval. Töltsünk a süt tartályba frit zolajat. Kemény növényi zsír használata során a következ t kell tenni: Helyezzük a kemény zsírdarabokat a f elemre és állítsuk a szabályozó gombot a melegítés jelre, és olvasszuk meg a zsírt. A gyorsabb olvasztáshoz tegyük fel a sz fedelet.

Hogyan Lehet Megállítani A Rossz Leheletet Mindössze 5 Perc Alatt

Másik választható lehet ség, hogy a kemény zsírt a bels edénybe tesszük és a t zhelyen, alacsony h mérsékleten megolvasztjuk. A betétedényt ezután visszatesszük a frit z házába vigyázat, meleg. Szakszer en betesszük a testet.

Document Information

Ezzel elkerüljük, hogy a túlhevítés védelem m ködésbe lépjen. Ha mégis kikapcsolna, nyomjuk meg a kábelrekeszben található piros túlhevítés-védelem gombot lásd az 1 oldalon lév összeállítási vázlat szövegét.

A vezetéket csatlakoztassuk a hálózathoz.

Maga egyszerűen magányos ma éjjel. A szemei, amelyekbe csak ritkán néztem az azokból áradó feneketlen szomorúság miatt, megkeményedtek. Nyelnem kellett. Kezet rántott, hogy megüssön, de éppen csak érintette az arcomat, tényleg. Lágyan, akár a tengeri szellő, amely valóban lágy volt ezen az éjjelen, végtelenül szelíd.

Ellen rizzük a betöltött mennységet. A MAX jel fölé ill. A tartály fenekén lév távolítsa el a chip zsírszagát -rudat teljesen lepje el az olaj vagy az olvadt zsír. A frit zben megdermedt zsír felmelegítése Forrázási veszély! Sohase cselekedjünk az itt leírtaktól eltér módon!

A szabályozó gombot a melegítés jelre állítjuk, és lassan olvasztjuk a zsírt. Másképpen a f elemen megolvadt zsír átfröccsenhet a fölötte lév szilárd rétegen. Ha a túlhevítés védelem eközben lekapcsolna, nyomjuk meg a kábelrekeszben található piros túlhevítés-védelem gombot lásd az 1 oldalon lév összeállítási vázlat szövegét. Egy fa vagy m anyag tárggyal óvatosan néhány lyukat szúrunk a zsírba. Meg ne sérüljön közben a f elem!

Lezárjuk a fedelet, és olvasztás közben a fröcskölés megel zésére zárva tartjuk A sütés Mindig használjuk a kosarat a sütéshez Kapcsoljuk be a készüléket. Felgyullad a zöld lámpa. A szabályzót a sütend élelmiszernek megfelel en C-ra állítjuk. Felgyullad a piros ellen rz lámpa, és a frit z f teni kezd.

Ha a felf tés után a piros lámpa kialszik, elértük a kívánt sütési h mérsékletet. Levesszük a sz fedelet. Vigyázat, forró! A sütend darabokat betesszük a felül beakasztott süt kosárba, és az egész felületen egyenletesen elosztjuk. A sz fedelet megint visszahelyezzük.

A sz fedél véd a zsírfröcskölést l, és csökkenti a zsírszagot is.

Háztartási olajsüt k - PDF Free Download

A sütend darabok a zárt fedél alatt elmerülnek a zsiradékban. A kosarat lassan leengedjük. A folyamatot a néz alakon keresztül figyeljük. Amennyiben a zsír er sen felhabzik, a kosarat többször, rövid id re lemerítjük, amíg a habzás nem csökken. Sütés közben a frit zt zárva tartjuk, ezzel megakadályozzuk a fröcskölést, és a keletkez sütési g zök az állandó sz n át távozhatnak.

A sütési folyamat ellen rzése A fedélben lév néz üvegen keresztül követhetjük a sütési folyamatot. A kosarat esetleg kissé megemelhetjük, hogy jobban lássuk.

Amikor az étel megsült A süt kosarat fels állásba emeljük, beakasztjuk, és hagyjuk lecsöpogni. Amikor a zsír lecsöpögött, kinyitjuk a sz fedelet, a kosarat kiemeljük és kiürítjük.

távolítsa el a chip zsírszagát

Az ételt ne a frit z fölött szerezzük. Amennyiben nem következik második sütés, a h fokszabályzót visszatekerjük, és a kapcsolót 0 -ra állítjuk.

Sült krumpli esetén milyen hőmérsékletre van szükség. Az Alpoil gyártó cég

A kutatás és az élelmiszeripar legújabb eredményei szerint az alábbi legmagasabb sütési h mérsékleteket kellene betartani, és minden ételt legfeljebb aranysárgára sütni: Minden burgonyatermék, panírozott ételek és más, keményít tartalmú étel Nem panírozott hús és szárnyas-ételek Néhány termék csomagolásán olvasható útmutatással ellentétben tanácsos a fagyasztott termékeket sütés el tt kiolvasztani.

A sütés után A süt zsír tisztítása A panírozás vagy az ételek maradékát el kell távolítani a zsírból, illetve olajból. Ennél a frit znél a szennyez dések illetve a víz az un.

További a témáról